Nosacījumi

GARMTECH

 

Universālie pakalpojumu lietošanas noteikumi.
Šie universālie pakalpojumu lietošanas noteikumi (“Līgums”) ir vienošanās starp GARMTECH LP (“GARMTECH” vai “mums” vai “mūsu”) un jūs (“Lietotājs” vai “jūs” vai “jūsu”).

Šajā Līgumā ir izklāstīti vispārīgie noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem jūs izmantojat produktus un pakalpojumus, kuri ir pieejami GARMTECH LP mājas lapā (turpmāk – “Pakalpojumi”). Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šo Līgumu. Ja jūs nepiekrītat ievērot šī Līguma noteikumus, jums nav tiesību izmantot vai piekļūt Pakalpojumiem.
Papildu politikas nosacījumi un līgumi:
Pakalpojumu izmantošanu regulē arī šādas sekojošas politikas, kas ir iekļautas ar atsauci.

Izmantojot Pakalpojumus, jūs arī piekrītat šādu politiku noteikumiem:

Sadarbības partneru nosacījumi;

Distances līgums par interneta pakalpojumu sniegšanu.

Papildu noteikumi var attiekties arī uz dažiem Pakalpojumiem un tie ir iekļauti ar atsauci šeit kā piemēri. Piemēram, ja jūs pie mums reģistrējat domēna vārdu, tad Domēna reģistrācijas nosacījumi arī tiks piemēroti jums un tiks iekļauti šajā dokumentā.
Konta atbilstības nosacījumi:
Reģistrējoties vai izmantojot Pakalpojumus, jūs apliecināt un garantējat, ka:

Jums ir astoņpadsmit (18) gadi vai vairāk. Pakalpojumi ir paredzēti tikai lietotājiem, kuriem ir astoņpadsmit (18) gadi vai vairāk. Jebkura reģistrācija, izmantošana vai piekļuve Pakalpojumiem ikvienam, kas ir jaunāks par astoņpadsmit (18) gadiem nav atļauta un tas ir šī Līguma pārkāpums.

Ja jūs izmantojat Pakalpojumus citas personas vārdā, jūs piekrītat, ka esat pilnvarots saistīt otru pusi ar šo Līgumu un rīkoties citas personas vārdā attiecībā uz visām darbībām, ko veicat saistībā ar Pakalpojumiem.

Jūs esat atbildīgs par precīzu un pilnīgu informāciju reģistrācijas veidlapās, tostarp e-pasta adresi, kas atšķiras no domēna, zem kura jūs veicat reģistrāciju. Ja kādreiz ir kāda ļaunprātīgas izmantošanas problēma vai kaut kas tamlīdzīgs, kad mums ir jāsazinās ar jums, mēs izmantosim galveno reģistrācijas e-pasta adresi, kas mums ir pieejams. Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai jūsu konta kontaktinformācija, ieskaitot visus domēnu kontus, vienmēr būtu precīza, pareiza un pilnīga. GARMTECH nav atbildīgs par jebkādu Pakalpojumu darbības pārtraukšanu, ieskaitot, bet ne tikai, reģistrēto domēnu pārtraukšanu sakarā ar novecojušo kontaktinformāciju, kas saistīta ar domēnu. Ja jums ir jāverificē vai jāmaina sava kontaktinformācija, jūs varat izmantot GARMTECH norēķinu un atbalsta portālu, lai atjauninātu savu kontaktinformāciju. Jebkāda veida nepatiesas kontaktinformācijas sniegšana var izraisīt jūsu konta darbības pārtraukšanu. Veltīta servera pirkumos vai dažos citos gadījumos jums var prasīt iesniegt valsts izsniegtu identifikācijas dokumentu un kredītkartes noskenēto versiju. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta, jūsu pasūtījums tiks noraidīts.

Jūs piekrītat būt pilnībā atbildīgs par visu jūsu konta izmantošanu un visām darbībām, kas notiek, izmantojot jūsu kontu. Jūsu pienākums ir saglabāt paroles konfidencialitāti un citu informāciju, kas saistīta ar jūsu konta drošību.

Pakalpojums un visi jūsu sniegtie dati GARMTECH ir izvietoti Latvijā (LV), ja vien nav noteikts citādi. Ja jūs piekļūstat Pakalpojumam ārpus Latvijas, jūs brīvprātīgi nododat informāciju (potenciāli arī personas identificējošu informāciju) un saturu uz Latviju, un jūs piekrītat, ka jūsu informācijas un satura savākšana, izmantošana, uzglabāšana un koplietošana ir atkarīga no starptautiskajiem un ES likumiem, un tas nav obligāti atkarīgs no jurisdikcijas, kurā jūs atrodieties.
Pārvietošana.
Mūsu atbalsta komandas speciālisti darīs visu iespējamo, lai palīdzētu jums pārvietot jūsu vietni pie mums. Pārcelšana tiks nodrošināta bezmaksas. Mēs nesniedzam nekādas garantijas par jūsu vietnes pieejamību, iespējam vai laiku kas nepieciešams priekš pārvietošanas procedūras pabeigšanas . Katrs hostings ir konfigurēts atšķirīgi, un dažādi hostinga platformas saglabā datus nesaderīgā vai patentētā formātā, kas var radīt grūtības vai pat neiespējamību pārvietot dažus vai visus vietnes datus. Pastāv gadījumi kad mēs nevarēsim jums palīdzēt pārvietot datus no veca hostinga uzņēmuma. Bezmaksas pārvietošanas pakalpojums ir pieejams trīsdesmit (30) dienu laikā no jūsu reģistrācijas datuma. Pārvietošana pēc trīsdesmit (30) dienu perioda būs maksas pakalpojums; lūdzu, sazinieties ar mūsu Pārvietošanas nodaļas pārstāvi, lai saņemtu cenu piedāvājumu pārvietošanai. Nekādā gadījumā GARMTECH nedrīkst saukt pie atbildības par jebkādiem zaudētiem vai trūkstošiem datiem, vai failiem, kas radušies, pārvietojot tos uz GARMTECH vai no tā. Jūs esat pilnībā atbildīgs par datu dublēšanu un kopēšanu neatkarīgi no apstākļiem.
GARMTECH saturs:
Izņemot lietotāju saturu, visu saturu, kas pieejams Pakalpojumos, ieskaitot dizainu, tekstu, grafiku, attēlus, video, informāciju, programmatūru, audio un citus failus, kā arī to izvēli un izvietojumu, kā arī visu programmatūru, kas izmantota, lai nodrošinātu Pakalpojumus ir GARMTECH vai GARMTECH licences devēju īpašumtiesības. GARMTECH saturu nedrīkst modificēt, kopēt, izplatīt, ierāmēt, reproducēt, atkārtoti publicēt, lejupielādēt, nokasīt, parādīt, ievietot, nosūtīt, pārdot vai izmantot jebkādā veidā un formā, ar jebkādiem līdzekļiem pilnīgi vai daļēji, izņemot kad skaidri atļauts šajā līgumā. Jūs nedrīkstat tieši vai netieši pārveidot, dekompilēt, izjaukt vai citādi mēģināt iegūt pirmkodu vai citus komercnoslēpumus no jebkura GARMTECH satura. Jebkura GARMTECH satura izmantošana, izņemot īpaši atļauto gadījumu ir aizliegts un automātiski tiks pārtrauktas jūsu tiesības izmantot Pakalpojumus un jebkuru GARMTECH saturu. Visas tiesības izmantot GARMTECH Saturu, kas nav skaidri minētas šajā Līgumā ir rezervētas GARMTECH un GARMTECH licences devējiem.
Lietotāja saturs:
Jums ir iespēja augšupielādēt, glabāt, publicēt, attēlot un izplatīt informāciju, tekstus, fotoattēlus, videoklipus un cita satura failus, izmantojot Pakalpojumus. Lietotāja saturs ietver jebkuru saturu, ko esat ievietojis jūs vai lietotāji no jebkuras jūsu vietnes, kas tiek izmitināti Pakalpojumu ietvaros. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkuru lietotāja saturu un visiem darījumiem vai citām darbībām, kas veiktas lietotāju vietnēs vai caur tām. Nosūtot vai izplatot Lietotāja saturu Pakalpojumos vai izmantojot tos, jūs apliecināt un garantējiet GARMTECH, ka jums ir visas nepieciešamās tiesības ievietot vai izplatīt šādu lietotāja saturu, un šāda lietotāja satura publicēšana vai izplatīšana nepārkāpj vai neaiztiec jebkuras trešās personas tiesības.

Vienīgi pakalpojumu sniegšanas nolūkā jūs ar šo piešķirat GARMTECH neekskluzīvas, bez atlīdzības, pasaules mēroga tiesības un licencēšanas tiesības: izmantot, reproducēt, publiski izpildīt, publiski izlikt, modificēt, tulkot, izvilkt (kopumā vai daļēji), publicēt un izplatīt lietotāja saturu; un izveidot lietotāja satura un vietņu arhivēšanu vai kopijas. GARMTECH, izņemot šeit skaidri noteiktās tiesības, neiegūst nekādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses lietotāja saturā vai uz to, kas paliek vienīgi jūsu īpašumā.

GARMTECH nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja saturu vai jebkādas informācijas saturu, kas iet caur GARMTECH datoriem, tīkla mezgliem un klātbūtnes punktiem vai internetu. GARMTECH nekontrolē lietotāja saturu. Tomēr jūs atzīstat un piekrītat, ka GARMTECH var, bet tai nav pienākuma nekavējoties veikt jebkādas koriģējošas darbības pēc GARMTECH ieskatiem, tostarp bez ierobežojuma izņemt visu vai daļu no lietotāja satura vai lietotāja vietnes, kā arī apturēt vai izbeigt jebkuru un visus Pakalpojumus bez kompensācijas, ja jūs pārkāpjat šī Līguma noteikumus. Ar šo jūs piekrītat ka GARMTECH nav atbildīgs par jebkādām labošanas darbībām, kuras GARMTECH var izdarīt.

 

Trešo personu produkti un pakalpojumi:

 

Trešo personu pakalpojumu sniedzēji.

 

GARMTECH var piedāvāt noteiktus trešo personu produktus un pakalpojumus. Uz šādiem produktiem un pakalpojumiem var attiekties trešās puses pakalpojumu sniedzēja noteikumi un nosacījumi. Atlaidēm, akcijām un īpašiem trešo pušu piedāvājumiem, trešās puses pakalpojumu sniedzējs var pakļaut papildus aizliegumus un ierobežojumus. Jums vajadzētu apstiprināt pirkuma, preču vai pakalpojumu lietošanas noteikumus konkrētajam trešās puses pakalpojumu sniedzējam, ar kuru jūs sadarbojaties.

GARMTECH nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz trešās puses pakalpojumu sniedzēja sniegto preču kvalitāti, pieejamību vai savlaicīgumu un nav atbildīgs par to. Jūs veicat visus darījumus ar šiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem uz savu risku. Mēs negarantējam informācijas precizitāti un pilnīgumu attiecībā uz trešo personu piegādātājiem. GARMTECH nav jūsu vai trešās puses pakalpojumu sniedzēja aģents, pārstāvis, pilnvarnieks vai fiduciārs jebkurā darījumā.

 

GARMTECH kā tālākpārdevējs vai licences devējs.

 

GARMTECH var darboties kā trešo pušu pakalpojumu, aparatūras, programmatūras un iekārtu tālākpārdevējs vai licencētājs, kas tiek izmantots saistībā ar Pakalpojumiem (“Ne-GARMTECH Produkti”). GARMTECH nav atbildīgs par jebkādām izmaiņām Pakalpojumos, kas izraisa jebkādu ne-GARMTECH produktu neesamība, kad prasa modificēt vai mainīt, vai citādi ietekmē uz Pakalpojumu sniegumu. Jebkura ne-GARMTECH produktu nepareiza darbība vai ražotāja trūkumi, kas pārdoti, licencēti vai sniegti ar GARMTECH palīdzību, netiks uzskatīti par pārkāpumiem no GARMTECH saistībām saskaņā ar šo Līgumu. Jebkādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas jums var rasties attiecībā uz jebkuru ne-GARMTECH izstrādājumu īpašumtiesībām, licencēšanu, izpildi vai atbilstību, ir ierobežotas ar tām tiesībām, kuras uz jums attiecas šī ne-GARMTECH produkta ražotājam. Jums ir tiesības izmantot jebkuru ne-GARMTECH piegādāto ar GARMTECH palīdzību piegādāto produktu tikai saistībā ar to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus, kā atļauts saskaņā ar šo Līgumu. Jūs nedrīkstat mēģināt kopēt, mainīt, rekonstruēt vai noņemt šo produktu aizsardzību, kas ne – GARMTECH, vai izmantot to, kas nav saistīts ar Pakalpojumiem. Jūs nedrīkstat tālāk pārdot, pārsūtīt, eksportēt vai re-eksportēt jebkuru ne-GARMTECH produktu vai jebkurus no tā iegūtajiem tehniskajās datus, pārkāpjot piemērojamos likumus, nolikumus un noteikumus.

 

Trešās puses tīmekļa vietnes.

 

Pakalpojumos var būt saites uz citām vietnēm, kas nav GARMTECH (“Trešo personu vietnes”), kā arī raksti, fotogrāfijas, teksts, grafika, attēli, dizainparaugi, skaņa, video, informācija, cits saturs vai vienības, kas pieder trešajām pusēm un kuru satura izcelsme ir no trešajam pusēm (“trešās puses saturs”). Mēs neesam atbildīgi par jebkādām Trešo personu vietnēm vai trešās puses saturu, kas ir pieejams Pakalpojumos. Trešo pušu vietnes un trešo pušu saturs netiek pārbaudīts, netiek pārraudzīts, pārbaudīts uz pareizību, atbilstību vai pilnīgumu. Ja jūs nolemjat piekļūt trešo pušu vietnēm vai piekļūt trešās personas saturam vai to izmantot, jūs to darāt uz savu risku, un jums jāapzinās, ka mūsu noteikumi un politikas vairs netiek reglamentētas. Jums vajadzētu pārskatīt piemērojamās trešās puses noteikumus un politikas, tostarp konfidencialitāti un datu vākšanas praksi jebkurā tīmekļa vietnē, uz kuru vēlaties meklēt.

 

Aizliegtas personas (valstis, personas un indivīdi).

 

GARMTECH nereģistrē un aizliedz izmantot kādu no mūsu Pakalpojumiem saistībā ar jebkuru valsts kodu augšējā līmeņa domēna vārdu (“ccTLD”) jebkurai sankcionētajai valstij.

 

Konta drošība un GARMTECH sistēmas.

 

Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai jūsu kontā instalētie skripti / programmas būtu drošas un direktoriju atļaujas tiktu iestatītas pareizi neatkarīgi no instalēšanas metodes. Ja tas ir iespējams, lielākajā daļā direktoriju atļaujas iestatīt līdz 755 vai pēc iespējas labāk tos ierobežot. Lietotāji galu galā ir atbildīgi par visām darbībām, kas veiktas viņu kontā. Tas ietver pilnvaru kompromisus, piemēram, lietotāja vārdu un paroli. Jums ir jāizmanto droša parole. Ja tiek izmantota vāja parole, jūsu konta darbu var apturēt, līdz jūs piekrītat izmantot drošāku paroli. Auditi var tikt veikti, lai novērstu vāju paroļu izmantošanu. Ja tiek veikts audits un tiek konstatēts, ka jūsu parole ir vāja, mēs paziņosim jums un atļausim laicīgi mainīt vai atjaunināt savu paroli, pirms tiek apturēta jūsu konta darbība.

Pakalpojumus, ieskaitot visas ar to saistītās iekārtas, tīklus un tīkla ierīces, nodrošina tikai autorizēto klientu izmantošanai. GARMTECH var, bet tam nav pienākuma, pārraudzīt savas sistēmas, tostarp bez ierobežojumiem, lai nodrošinātu, ka lietošana ir atļauta, lai veicinātu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un lai pārbaudītu drošības procedūras, izdzīvošanu un operatīvo drošību. Pārraudzības laikā informāciju var pārbaudīt, ierakstīt, kopēt un izmantot atļautiem mērķiem. Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat uzraudzībai šajos nolūkos.

Jebkuram kontam, kuram ir konstatēts savienojums ar trešās puses tīklu vai sistēmu bez trešās personas atļaujas ir apturams. Piekļuve tīkliem vai sistēmām, kas atrodas ārpus jūsu tiešās kontroles, ir nepieciešama trešās puses skaidra rakstiska piekrišana. GARMTECH pēc saviem ieskatiem var pieprasīt dokumentāciju, lai pierādītu, ka jūsu piekļuve trešās puses tīklam vai sistēmai ir atļauta.

Jebkurš konts, kas liek mums saņemt ziņojumu par ļaunprātīgu izmantošanu, var tikt izbeigts un/vai piekļuve pakalpojumiem tiks apturēta. Ja pēc tam, kad GARMTECH ir paziņojis par problēmu, jūs neizņemat ļaunprātīgu saturu no sava konta, mēs paturam tiesības izslēgt piekļuvi pakalpojumiem.

GARMTECH patur tiesības pārsūtīt jūsu kontu no viena datu centra uz citu, lai ievērotu piemērojamos datu centru politikas, vietējos tiesību aktus vai tehnisku vai citu iemeslu dēļ bez brīdinājuma.

 

HIPAA atteikums. Mēs neesam HIPAA atbilstošais pārstāvis.

 

Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkuru piemērojamo atbilstību starptautiskajiem vai valsts tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu, tostarp medicīniskos vai citu konfidenciālus datus. Jūs apliecināt, ka Pakalpojumi nav piemēroti sensitīvo datu piekļūšanai, uzglabāšanai vai kontrolei, piemēram, informācijai par bērniem, medicīniskai vai veselības informācijai. GARMTECH nekontrolē vai neuzrauga informāciju vai datus, kurus jūs uzglabājat vai pārraidāt, izmantojot Pakalpojumus. Mēs atsakāmies no jebkādas pārstāvības vai garantijas, ka piedāvātie pakalpojumi atbilst veselības apdrošināšanas pārnesamības un atbildības aktam (“HIPAA”). Klientiem, kuri pieprasa drošu “aizsargātas veselības informācijas” uzglabāšanu, kā noteikts HIPAA, ir tieši aizliegts izmantot Pakalpojumus šādiem mērķiem. Uzglabāt un atļaut piekļuvi “aizsargātajai informācijai par veselību” ir būtisks šī Līguma pārkāpums un iemesls tūlītējai konta darbības pārtraukšanai. Mēs neparakstām “Uzņēmējdarbības asociācijas līgumus”, un jūs piekrītat, ka GARMTECH saskaņā ar HIPAA nav jūsu biznesa partneris vai apakšuzņēmējs vai jūsu pārstāvis.

Ja jums ir jautājumi par jūsu datu drošību, jums jāsazinās ar support@garmtech.com.

 

Saderība ar Pakalpojumiem.

 

Jūs piekrītat pilnībā sadarboties ar GARMTECH saistībā ar GARMTECH pakalpojumu sniegšanu. Vienīgi jūsu pienākums ir nodrošināt jebkādu aprīkojumu vai programmatūru, kas var būt nepieciešama, lai jūs varētu izmantot Pakalpojumus. Ciktāl jebkura mūsu saistību izpilde saskaņā ar šo nolīgumu var būt atkarīga no jūsu pienākumu izpildes, GARMTECH nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem sakarā ar nespēju savlaicīgi izpildīt savas saistības.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par to, lai visi Lietotāja satura un lietotāju vietnes būtu saderīgi ar aparatūru un programmatūru, ko GARMTECH izmanto, lai sniegtu Pakalpojumus, ko GARMTECH var laiku pa laikam mainīt pēc saviem ieskatiem.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par visu lietotāju satura, tostarp lietotāju vietņu dublēšanu. GARMTECH negarantē, ka mēs dublējam jebkuru lietotāja saturu un jūs piekrītat, ka zaudēsiet jebkādu lietotāja saturu.

Jums ir pienākums pareizi un cieņas ziņā sazināties un pieprasīt atbalsta dienestam GARMTECH gadījumā, ja ir nepareiza vai draudīga attieksme, tad GARMTECH ir tiesības atslēgt vai apturēt lietotāja kontu bez brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem, kā arī ļaunprātīgo izteikumu pieļaušanas un negatīvo paziņojumu gadījumā, kas kaitē GARMTECH reputācijai.

 

Norēķinu un maksājumu informācija.

 

Priekšapmaksa.

 

Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka jūsu maksājumu informācija ir atjaunināta un ka visi rēķini tiek samaksāti savlaicīgi. Jūs piekrītat veikt priekšapmaksu par Pakalpojumiem pirms sniegšanas laika, kurā šie pakalpojumi tiek sniegti. Ievērojot piemērojamos likumus, nolikumus un noteikumus, saņemtie maksājumi vispirms tiek piemēroti jūsu norēķinu konta vecākajam neapmaksātajam rēķinam.

 

Automātiskā atjaunošana.

 

Ja vien nav noteikts citādi, jūs piekrītat, ka līdz brīdim, kad jūs paziņojat GARMTECH par jūsu vēlmi atcelt Pakalpojumus, jums tiks iekasēts rēķins automātiski, lai novērstu jebkādus traucējumus jums sniegtos Pakalpojumos, izmantojot jūsu kredītkarti vai ar citu mūsu iesniegto norēķinu informāciju palīdzību.

 

Nodokļi.

 

Pakalpojumu uzskaitītā maksa neietver nekādus piemērojamus pārdošanas, izmantošanas, ieņēmumu, akcīzes nodokļus vai citus nodokļus, ko uzliek kāda no nodokļu maksātāja iestādem. Visi piemērojamie nodokļi tiks iekļauti GARMTECH rēķinā kā atsevišķa maksa, kas jums būs jāapmaksā. Visas maksas nav atmaksājamas, ja vien nav norādīts citādi.

 

Nokavēts maksājums.

 

Visi rēķini jāapmaksā desmit (10) dienu laikā pēc rēķina termiņa beigām. Jebkāda rēķina summa, kas ir neapmaksāta ilgāk par desmit (10) dienām, var izraisīt Pakalpojumu apturēšanu vai izbeigšanu. Piekļuve kontam netiks atjaunota, kamēr nav saņemts maksājums. Ja jūs nespējat samaksāt rēķinus GARMTECH var apturēt vai izbeigt jūsu kontu un veikt GARMTECH radīto zaudējumu izmaksu iekasēšanu, ieskaitot neierobežotu šķīrējtiesu, juridisko pakalpojumu un saprātīgu advokātu honorāra izmaksu. GARMTECH neaktivizē jaunus pasūtījumus un neaktivizē jaunus pakalpojumus klientiem, kuriem kontā ir nesamaksātie rēķini.

Izdalītiem serveriem viss saturs tiks izdzēsts, ja jūs nespējat laicīgi veikt rēķinu apmaksu. Ja jūs izdarījāt par tiem nokavēto maksājumu apmaksu, mēs automātiski neaktivizējam izdalītos serverus. Jums jāsazinās ar GARMTECH tieši pēc nokavēta maksājuma apmaksas, lai atkārtoti aktivizētu izdalīto serveri.

 

Domēna maksājumi.

 

Jūsu atbildībā ir informēt GARMTECH norēķinu nodaļu, izmantojot atbalsta biļeti, kas izveidota no https://garmtech.support pirms uzsākot domēna pārcelšanas uzsākšanas. Paziņojumi par domēna atjaunošanu tiek sniegti kā atgādinājums un GARMTECH nav atbildīgs par domēna atjaunošanas kļūdu vai par kļūdu klienta informēšana par domēna atjauninājumiem. Par domēnu atjaunošanu ir jāmaksā un jāatjaunina trīsdesmit (30) dienas pirms atjaunošanas datuma.

 

Krāpšana.

 

Šī Līguma ietvaros nav atļauts ļaunprātīga vai krāpnieciska kredītkartes, maksājumu kartes, elektronisko līdzekļu pārskaitījumu, elektronisko pārbaužu vai jebkuru citu maksājumu veidu izmantošana. GARMTECH var ziņot valdības un tiesībaizsardzības iestādēm, kredītreitingu sniegšanas dienestiem, finanšu iestādēm un/vai kredītkaršu kompānijām par jebkādu šādu ļaunprātīgu vai krāpniecisku izmantošanu, un ar tādam darbībām GARMTECH var rīkoties brīvi pēc savas grības.

 

Maksājumu karšu nozares drošības standarta atruna.

 

GARMTECH atbilst maksājumu karšu nozares drošības standartam (“PCI Standard”) saistībā ar mūsu klientu datu un norēķinu informācijas apkopošanu un apstrādi. Tomēr jūs esat pilnībā atbildīgs par datu un norēķinu informācijas drošību savā lietotāja vietnē. GARMTECH nekontrolē lietotāju vietnes, kurās tiek ievērota PCI atbilstība, un mēs nevaram pārbaudīt, vai lietotāja tīmekļa vietne atbilst PCI standartam.

 

Naudas atmaksas garantija.

 

Izdalītie serveri.

 

Izdalītie serveri nav atmaksājami. Atmaksas garantija neattiecas uz izdalītajiem serveriem.

Koplietotais hostings, VPS un WordPress hostinga pakalpojumi.

GARMTECH piedāvā piecpadsmit (15) dienu naudas atmaksas garantiju kura attiecas tikai uz GARMTECH koplietošanas hostinga, VPS un WordPress hostinga pakalpojumiem. Ja jūs neesat pilnībā apmierināts ar šiem hostinga pakalpojumiem un jūs pārtraucat savu kontu piecpadsmit (15) dienu laikā pēc reģistrēšanās Pakalpojumiem, jums tiks dota pilnīga atmaksa samaksātai summai par hostingu. Šī naudas atmaksas garantija attiecas tikai uz samaksām, kas tiek maksātas par hostinga pakalpojumiem, un tas neattiecas uz administratīvajām nodevām, maksām par pasūtīto programmatūru, citām iestatīšanas maksām vai jebkādu citu papildu pakalpojumu maksu.

Anulēšana un atmaksa.

 

Apmaksas veids.

 

Kompensācijas netiks piešķirtas, ja izmantosiet kādu no tālāk norādītajām maksājuma metodēm: bankas pārskaitījums, Western Union maksājums, čeks un naudas pārvedums. Ja jūs izmantojat kādu no šiem maksājumu veidiem, jebkurš piemērojamais kredīts tiks nosūtīts uz jūsu hostinga kontu, nevis ar tiešo atmaksu.

 

Naudas atmaksas garantija.

 

Ja 15 kalendāra dienu laikā jūs pieprasiet naudas atmaksas garantiju (“Naudas atmaksas garantijas”), uzrakstot rakstisko pieprasījumu GARMTECH atbalsta komandai (“Atmaksas pieprasījums”) jūs saņemsiet deviņdesmit (90) dienu laikā pēc šādas izbeigšanas vai atcelšanas (“Paziņojuma periods”) pilnu visu iepriekš samaksāto GARMTECH maksu par koplietoto hostingu, VPS un WordPress hostingu ar nosacījumu, ka šāds naudas atmaksas garantijas atmaksājums jums tiks piešķirts tikai pēc tam, kad būsiet ievērojis šīs sadaļas noteikumus un nosacījumus visos aspektos. Šie kompensācijas pieprasījumi jāiesniedz rakstveida GARMTECH atbalsta komandai. Atmaksa tiks piešķirta tikai koplietošanas hostinga, VPS un WordPress hostinga pakalpojumiem un neietver administratīvās maksas, instalēšanas izmaksas par pasūtīto programmatūru vai citām iestatīšanas izmaksām, kā arī neietver izmaksas par citiem papildu pakalpojumiem. Naudas atmaksas garantijas kompensācijas netiks uzkrātas un netiek apmaksātas nekādos apstākļos, ja paziņojuma periodā neiesniedzat piemērojamo atmaksas pieprasījumu.

 

Atmaksas izņēmums.

 

Tikai pirmās reizes piereģistrētiem kontiem ir tiesības saņemt atmaksu. Piemēram, ja pirms jūs esat izveidojis kontu, atcēlusi un reģistrējāt to vēlreiz, vai arī ja esat atvēris otru kontu ar mums, jums nebūs tiesības saņemt atmaksu. Šī nolīguma pārkāpumi atceļ jūsu tiesības saskaņā ar atmaksas politiku.

 

Neatmaksājamie produkti un pakalpojumi.

 

Izdalītos serveros netiek atmaksātas kompensācijas, administratīvie maksājumi un maksas par pasūtīto programmatūru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka domēna atmaksa tiks izskatīta tikai tad, ja domēns tiks pasūtīts saistībā ar hostinga pakotni un tiks atmaksāts pēc GARMTECH paša ieskata. Jebkādas atlaides par domēnu vārdu samazināšanu pēc gTLD tirgus vērtības vai ccTLD pirkumiem nav atmaksājami.

 

Anulēšanas process.

 

Jūs varat izbeigt vai atcelt Pakalpojumus, iesniedzot rakstisku paziņojumu GARMTECH, izmantojot iesniegšanas/atcelšanas veidlapu. Šādā gadījumā jums jāsamaksā visas maksas un izmaksas, kas radušās pirms šādas atcelšanas un GARMTECH pēc saviem ieskatiem var atmaksāt visas priekšapmaksas maksas par pamata hostinga pakalpojumiem pilna apmērā par atlikušajiem mēnešiem pēc šāda atcelšanas piemērošanas (daļējas mēneša maksas netiek atmaksātas), atņemot visas iestatīšanas izmaksas, pārskaitījuma izmaksas piemērojamos nodokļus, komisijas un visas atlaides, kas tiek piemērotas priekšapmaksai, ar noteikumu, ka jūs neesat pārkāpis šo Līgumu.

Kad mēs saņemsim jūsu atcelšanas veidlapu un esam jums apstiprinājuši visu nepieciešamo informāciju pa e-pastu, mēs rakstiski informēsim jūs (parasti e-pastā), ka jūsu konts ir atcelts. Jūsu atcelšanas apstiprinājumā būs norādīts biļešu/izsekošanas numurs tēmas virsrakstā, kurā norādīta jūsu atsauce un priekš jums verifikācija. Jūs nekavējoties saņemsiet automātisko e-pastu ar izsekošanas numuru, kurā norādīts, ka “Jūsu pieprasījums ir saņemts ….” GARMTECH apstiprinās jūsu pieprasījumu un apstrādās jūsu atcelšanu drīz pēc tam. Ja jūs nesaņemat ziņu no mums vai nesaņemat automātisko apstiprinājuma e-pastu dažu minūšu laikā pēc atteikuma veidlapas iesniegšanas, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums pa tālruni: 00-371-28313311 vai support@garmtech.com.

 

Mēs pieprasām, lai visas atcelšanas būtu izdarītas, izmantojot tiešsaistes veidlapu vai rakstiski, lai (a) apstiprinātu jūsu identitāti, (b) rakstiski apstiprinātu, ka jūs esat gatavs tam ka jūsu visi faili un e-pasta ziņas, ka tiks noņemti, un (c) pieņemat pieprasījumu. Šī procesa mērķis ir samazināt kļūdu, krāpniecisku / ļaunprātīgu pieprasījumu iespējamību un nodrošināt, ka jūs zināt, ka pēc atcelšanas pieprasījuma apstrādes jūsu faili, e-pasta adreses un konts var tikt noņemti uzreiz un neatgriezeniski.

Konta atcelšana būs spēkā nekavējoties.

 

Domēni.

 

Par domēnu atjaunošanu ir jāmaksā un to jāatjauno piecpadsmit (15) dienas pirms atjaunošanas datuma. Jūsu pienākums ir paziņot GARMTECH norēķinu nodaļai, izmantojot sistēmu par to ka gribat atcelt domēna reģistrāciju vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms atjaunošanas datuma. Pēc domēna atjaunošanas netiks veikta atmaksa. Visi domēnu reģistrācijas un atjaunošanas ir galīgas.

 

Ārvalstu valūtas.

 

Valūtas kursu svārstības starptautiskajiem maksājumiem ir nemainīgas un nenovēršamas. Visas kompensācijas tiek apstrādātas ES eiro un atspoguļo maiņas kursu, kas ir spēkā kompensācijas dienā. Visas kompensācijas ir pakļautas šīm svārstībām, un GARMTECH nav atbildīgs par maiņas kursu izmaiņām starp maksājuma laiku un atmaksas laiku.

 

Izbeigšana.

 

GARMTECH var pilnīgi vai daļēji izbeigt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma, ja: (i) jūs neesat veikusi rēķinu apmaksu laikā; (ii) jūs pārkāpjat šo Līgumu noteikumus; (iii) jūsu rīcība var kaitēt GARMTECH vai citiem, vai pēc GARMTECH ieskatiem; vai iv) ja šajā Līgumā ir norādīts citādi. Šādā gadījumā GARMTECH neatmaksā jums nekādas atmaksas, kas samaksātas pirms šādas izbeigšanas, un jums būs jāmaksā visas samaksas un papildus izmaksas, kas uzkrātas pirms šādas izbeigšanas. Turklāt GARMTECH var iekasēt no jums visus maksājumus par Pakalpojumiem par atlikušo tā laika perioda daļu.

PAKALPOJUMU IZBEIGŠANAS GADĪJUMĀ LIETOTĀJA SATURS, LIETOTĀJA IEVADĪTI DATI UN CITI DATI VAR TIKT DZĒSTI PAMATOJOTIES UZ JEBKURU IEMESLU.

 

CPU, joslas platums un diska izmantošana.

 

Atļauta CPU un diska izmantošana.

 

Visai GARMTECH nodrošinātajai hostinga vietai tiek piemēroti šī Līguma un Pieļaujamās lietošanas politikas noteikumi.

Koplietošanas hostinga telpas izvietošana var tikt izmantota tikai tīmekļa failiem, aktīvam e-pastam un lietotāja vietņu saturam. Koplietošanas hostinga telpas izvietojumu nedrīkst izmantot glabāšanai (neatkarīgi no tā, vai tā ir multivide, e-pasts vai citi dati), tostarp elektronisko failu, e-pasta vai FTP saimnieku uzglabāšana ārpasaules vietā. GARMTECH nepārprotami patur tiesības pārskatīt visus koplietotos kontus, ja tiek pārmērīgi izmantots CPU, diska vietas un citi resursi, kas var rasties, pārkāpjot šo Līgumu vai Pieņemamās lietošanas politiku. GARMTECH pēc saviem ieskatiem var pārtraukt piekļuvi Pakalpojumiem, piemērojot papildu maksu, noņemot vai dzēšot Lietotāja saturu tiem kontiem, kuri tiek uzskatīti par pretrunīgam ar GARMTECH noteikumiem un nosacījumiem.

Izdalītās vietas un VPS lietošana ir ierobežota ar resursiem, kas piešķirti konkrētajam plānam, kuru jūs esat iegādājies.

 

Joslas platuma izmantošana.

 

Izdalītajos serveros nav ierobežojuma joslas platuma izmantošana. Neierobežots joslas platuma lietojums nav pieejams tālākpārdevējiem, izdalītajiem vai VPS serveriem, uz kuriem attiecas pirkuma plāna noteikumi un kurus var apskatīt jūsu vadības panelī.

 

Uptime garantija.

 

Ja jūsu koplietotam vai tālāk pārdotam serverim ir fiziskas dīkstāves, kas neatbilst 99,9% garantijas laikam, jūs varat saņemt 5% atlaidi no nākama rēķina par katriem 10 minūtēm nepieejamības, ar ierobežojumu līdz 100% no pilnas rēķina summas. Šī uptime garantija neattiecas uz plānoto apkopi. Jebkura kredīta apstiprināšana GARMTECH var rīkoties pēc saviem ieskatiem un tā var būt atkarīga no iesniegtā pamatojuma. Trešo personu uzraudzības pakalpojumu pārskati var izmantot dažādus faktorus izsekošanai, tostarp monitora tīkla jaudu/tranzīta pieejamību izsekošanā. Servera darbības laiks ir definēts kā paziņots uptime laiks pamatojoties uz operētājsistēmu un Apache Web Server, kas var atšķirties no citu atsevišķu pakalpojumu ziņotajiem laika periodiem. Lai pieprasītu kredītu, lūdzu, apmeklējiet support@garmtech.com, lai izveidotu atbalsta biļeti mūsu norēķinu departamentam ar pamatojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā mēneša beigām, par kuru jūs pieprasāt kredītu. Uptime garantijas attiecas tikai uz koplietošanas un tālāk pārdotam risinājumiem. Izdalītiem serveriem ir nodrošināta tīkla garantija, kurā kredīts tiek piesaistīts servera darbības laikam, kas nav saistīts ar mūsu uptime garantiju.

 

Tālākpārdevēju noteikumi un klientu atbildība.

 

Tālākpārdevēji nodrošina, ka katrs no saviem klientiem ievēro šo Līgumu.

Tālākpārdevēji ir atbildīgi par savu klientu atbalstu. GARMTECH nesniedz atbalstu GARMTECH tālākpārdevēju klientiem. Ja tālākpārdevēja klients sazinās ar GARMTECH, GARMTECH saglabā tiesības izvietot tālākpārdevēja klienta kontu uz gaidīšanas rēžimu, līdz tālākpārdevējs var uzņemties atbildību par tālākpārdevēja klientu. Visi atbalsta pieprasījumi jādara tālākpārdevējam tā klienta vārdā drošības nolūkos.

Tālākpārdevēji ir atbildīgi par visu saturu, kas tiek uzglabāts vai nosūtīts viņu tālākpārdevēja kontā, kā arī par viņu klientu rīcību. GARMTECH turēs visus tālākpārdevējus, kas ir atbildīgi par jebkuru no viņu klientu darbībām, kas pārkāpj likumu vai šo Līgumu.

GARMTECH nav atbildīgs par tālākpārdevēju darbību vai nolaidību. Tālākpārdevējs ar šo piekrīt atlīdzināt GARMTECH pret jebkādām un visām pretenzijām, ko iesniedzis kāds Lietotājs kas izriet no tālākpārdevēja darbības vai bezdarbības.

GARMTECH patur tiesības jebkurā laikā pārskatīt mūsu tālākpārdevēju programmu. Izmaiņas stājas spēkā, kad tās ievieto tiešsaistē vai jebkurā vēlākā datumā, kuru var noteikt GARMTECH.

Tālākpārdevēji GARMTECH tālākpārdevēju programmā uzņemas visu atbildību par norēķiniem un tehnisko atbalstu katram lietotājam, kuru parakstījis tālākpārdevējs.

Koplietotie (ne – tālākpārdevēju konti).

 

Koplietotos kontus nedrīkst izmantot, lai pārdotu hostinga pakalpojumus citiem. Ja vēlaties pārdot hostingu tālāk, jums jāizmanto tālākpārdevēja konts.

 

Izdalītie Serveri.

 

GARMTECH patur tiesības atjaunot paroli speciālā serverī, ja parole failā nav aktuāla, lai mēs varētu veikt drošības pārbaudes, kā to prasa mūsu datu centrs. Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai jūsu izdalītam serverim būtu derīga e-pasta adrese un pašreizējā root parole, lai novērstu dīkstāves no piespiedu paroles atjaunošanas. GARMTECH patur tiesības pēc nepieciešamības veikt revīziju serveros un veikt administrēšanas darbības pēc mūsu datu centra nepieciešamiem prasījumiem. Izdalītiem serveriem tiek taisīta rezerves kopēšana. GARMTECH atbild par rezerves kopijas uzturēšanu. Izdalītiem serveriem, kuriem ir neapmaksāti faktūrrēķini vairāk nekā desmit (10) dienu laikā, var tikt dzēsti, kā rezultātā tiks zaudēti visi dati serverī. GARMTECH neuzņemas atbildību par datu zudumu, kas radies šādas dzēšanas rezultātā.

 

Cenu maiņa.

 

GARMTECH patur tiesības jebkurā laikā mainīt cenas. Mēs nodrošināsim jūs ar informāciju vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš, pirms mēs piemērosim jums cenu izmaiņas gada vai ilgtermiņa plāniem. Jūsu atbildībā ir periodiski pārskatīt GARMTECH sniegto norēķinu informāciju, izmantojot lietotāja norēķinu rīku vai citas saziņas metodes, tostarp paziņojumus, ko GARMTECH nosūtījis vai ievietojis internetā.

 

Kuponi.

 

Atlaides un kupona kodi ir rezervēti tikai pirmo reizi piereģistrētiem kontiem vai pirmreizējiem klientiem, un tos nedrīkst izmantot domēna reģistrācijas iegādei, ja vien nav norādīts citādi. Ja iepriekš esat piereģistrējies, izmantojot noteiktu domēnu, iespējams, vēlāk pierakstieties par šo domēnu, izmantojot citu kuponu. Jebkurš konts, kas tiek konstatēts, pārkāpjot šīs politikas, tiks pārskatīts mūsu pārdošanas nodaļā, un attiecīgie maksājumi tiks pievienoti kontam. Kupona ļaunprātīga izmantošana nebūs pieļaujama un var izraisīt jūsu konta apturēšanu vai izbeigšanu. Visi kuponi un atlaides ir spēkā tikai attiecībā uz sākotnējo pirkumu un neietekmē uz atjaunoto vai atkārtotu cenu.

 

Atbildības ierobežošana.

 

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ GARMTECH ar savu direktoru, darbinieku vai pārstāvju darbību neatbild par Trešo personu netiešo, tipveida, nejaušo, īpašo vai sodāmo bojājumu/darbību, ieskaitot nozaudēto peļņu vai pazaudēto datu radušos zaudējumus, izmantojot kādu no GARMTECH Pakalpojumiem vai Lietotāja saturu, lietotāja vietnēs vai citos MATERIĀLI PIEEJAMĀ vai lejupielādējamā vietā caur PAKALPOJUMU izmantošanu, PAT JA GARMTECH apzinās vai bija INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU un darbību.

Neskatoties ne uz ko pretēju, kas šeit norādīts , GARMTECH atbildība pret jums vai kāda cita tiesību ierobežojums Jums vai jūsu tiesību pārņēmējam, neatkarīgi no darbības formas, izplātās TIKAI AR samaksāto summu, ja tāda ir, vai augstākā robeža GARMTECH atbildot ir trīs mēnešu pakalpojumu maksas apmērā. Vairākas prasības vai summēšana nevar palielināt šo robežu.

 

Kompensācija.

 

Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un neuzlikt sodus GARMTECH, mūsu filiālēm un to attiecīgajām amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem un aģentiem, pret visām prasībām, zaudējumu atlīdzībām, zaudējumiem, saistībām, prāvam, prasībām, tiesvedībām (gan juridiskiem, gan administratīvajiem), ieskaitot izdevumus (ieskaitot, bet ne tikai, pamatotas advokāta nodevas), ko trešā puse apdraud, apgalvo vai iesniedz pret jebkuru no puses no (vai) saistībā ar (i) Pakalpojumu izmantošanu, (ii) jebkuru pārkāpumu vai pārkāpumu, ko jūs esat uzņēmies saskaņā ar šo Līgumu; vai (iii) jebkuru darbību vai bezdarbību no jums. Šīs iedaļas noteikumi paliek spēkā jebkurā šī Līguma izbeigšanā.

 

Šķīrējtiesa.

 

Izmantojot Pakalpojumus, jūs ar šo iesniedzat ekskluzīvas tiesības saistībā par jebkādiem strīdiem, kas saistīti ar šo Līgumu, attiecas uz šo nolīgumu vai izriet no tā Rīgas Starptautiskajai šķīrējtiesai (Šķīrējtiesa). Šķīrējtiesas process tiks veikts izvēlētā šķīrējtiesā viena šķīrējtiesneša sastāvā un notiks Palasta ielā 10, Rīgā, Latvijā. Visu reģistrācijas, administratīvo un arbitrāžas nodevu samaksu noteiks Šķīrējtiesas noteikumi, ja vien šajā punktā nav noteikts citādi. Gadījumā, ja jūs spējat pierādīt, ka šķīrējtiesas izmaksas būs pārmērīgas salīdzinājumā ar tiesāšanās izmaksām, GARMTECH samaksās lielāko daļu no jūsu pieteikuma, administratīvās un šķīrējtiesas maksas saistībā ar šķīrējtiesu, kā šķīrējtiesnesis uzskata par vajadzīgu, lai novērstu šķīrējtiesa nav izmaksu ziņā pārmērīga. Šķīrējtiesa rīkojas vienīgi individuāli, bez pārpilnvarošanas tiesībām attiecībā uz šķīrējtiesas procesu. Saskaņā ar šo punktu šķīrējtiesu reglamentē Rīgas Starptautiskas šķīrējtiesas akts, nevis kāds valsts šķīrējtiesas statuss. Visi šķīrējtiesnešu pieņemtie lēmumi būs saistoši un galīgi. Šķīrējtiesneša apbalvojums ir galīgs un saistošs visām pusēm. Šķīrējtiesas pilnvaras atrisināt un iesniegt rakstiskus apbalvojumus attiecas tikai uz prasījumiem starp jums un GARMTECH. Prasības nedrīkst apvienot vai konsolidēt, ja vien puses nav vienojušās rakstiski. Nekāds šķīrējtiesas nolēmums vai lēmums negatīvi neietekmē jautājumus vai prasības jebkurā strīdā ar ikvienu personu, kas nav šķīrējtiesas nosaukuma puse. Ja jūs uzsākat tiesvedību vai jebkuru citu prasību pret GARMTECH, pārkāpjot šo punktu, jūs piekrītat samaksāt GARMTECH saprātīgas izmaksas un advokātu honorārus, kas radušies saistībā ar šī punkta izpildi.

 

Neatkarīgs izpildītājs.

 

GARMTECH un Lietotājs ir neatkarīgas puses, un nekas šajā līgumā neattiecas uz GARMTECH un Lietotāju galvenajās attiecībās ar aģentu, partneriem vai kopīgiem kopuzņēmuma dalībniekiem. Nevienai pusei nepārprotami vai netieši nav vai nevar pārstāvēt sevi kā jebkura autoritāte slēgt līgumus vai noslēgt līgumus otras puses vārdā, vai arī uzlikt pienākumu vai saistīt otru pusi jebkādā veidā.

 

Spēkā esošie likumi un Jurisdikcija.

 

Jebkura domstarpība vai prasība, kas izriet no vai ir saistīta ar šo līgumu, veidošanās šā līguma vai šā nolīguma, tostarp prasības, pamatojoties uz iespējamo civiltiesību pārkāpumu, reglamentē Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas likumdošana. Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem neattiecas uz šo līgumu.

 

Atruna.

 

GARMTECH nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties jūsu uzņēmumam. GARMTECH nedod nekādas garantijas attiecībā uz Pakalpojumu izteikto vai netiešo. GARMTECH atsakās no jebkādas garantijas par piemērotību pārdošanai vai piemērotību noteiktam mērķim, tostarp datus, kas izriet no kavēšanās, piegādes kļūmēm, nepareizām piegādēm, kā arī jebkādas pakalpojumu pārtraukumiem, ko izraisa GARMTECH vai mūsu darbinieku zaudēšanu.

 

Rezerves kopija un datu zudums.

 

Jūsu Pakalpojumu izmantošana ir jūsu pašu risks. GARMTECH rezerves pakalpojums darbojas reizi nedēļā un pārraksta jebkuru no mūsu iepriekšējām dublējumkopijām. Vienlaikus tiek saglabāta tikai vienas nedēļas dublējumkopija. Šis pakalpojums tiek sniegts tikai koplietošanas un WordPress hostinga kontiem kā pienākas, un var tikt mainīts vai izbeigts jebkurā laikā pēc GARMTECH ieskatiem. GARMTECH netaisa dublējumkopijas izdalītiem kontiem. GARMTECH nav atbildīgs par failiem un / vai datiem, kas atrodas jūsu kontā. Jūs piekrītat uzņemties pilnu atbildību par visiem pārsūtītajiem failiem un datiem un uzturēt visu nepieciešamo failu un datu dublējumkopiju GARMTECH serveros.

Jebkāds koplietošanas konts, kurā tiek izmantoti vairāk nekā 20 gigabaiti disku vietas, tiks noņemti no mūsu iknedēļas rezerves vietnes, izņemot datubāzes, kuras joprojām tiek dublēti. Visi dati joprojām tiks atspoguļoti sekundārajā diskā, lai palīdzētu aizsargāt pret datu zudumiem diska bojājuma gadījumā.

 

Ierobežota garantija.

 

GARMTECH nenodrošina nepārtrauktu garantiju, ka pakalpojumi tiek piedāvāti bez kļūdām un neietekmēs uz lietošanas rezultātu.

GARMTECH neuzņemas atbildību par saturu, par starp lietotāju glabāšanu vai pārsūtīšanu, izmantojot Pakalpojumu.

 

Informēšana par tiesībaizsardzību.

 

GARMTECH var atklāt Lietotāja informāciju tiesībaizsardzības iestādēm un institūcijām bez turpmākas piekrišanas vai paziņojuma Lietotājam pēc šādu aģentūru likumīga pieprasījuma. Mēs pilnībā sadarbojamies ar tiesībaizsardzības iestādēm.

 

Līguma apkopojums.

 

Šis līgums, ieskaitot dokumentus kas šeit ir iekļauti ar atsauci, aizstāj visas iepriekšējas diskusijas, sarunas un vienošanās starp pusēm saistībā ar šo tematu, un šis Līgums ir vienīgais, un galēja vienošana starp pusēm attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem tas attiecas.

 

Izmaiņas Līgumā vai Pakalpojumos.

 

GARMTECH jebkurā laikā var mainīt, pievienot vai dzēst šī nolīguma daļas. Ja mēs būtiski mainīsim šo Līgumu, mēs izvietosim paziņojumu GARMTECH vietnē vismaz trīsdesmit (30) dienu laikā pēc izmaiņu publicēšanas, un šī līguma apakšā būs norādīts pēdējās pārskatīšanas datums. Jebkura šī Līguma labojumi stājas spēkā, ja nav publicēts citādi. Jūs piekrītat jebkādām izmaiņām šajā Līgumā, turpinot lietot Pakalpojumus pēc visu izmaiņu spēkā stāšanās datuma.

GARMTECH patur tiesības jebkurā laikā mainīt, modificēt vai pārtraukt jebkuru Pakalpojumu aspektu.

 

Atšķirība.

 

Ja jebkura šā nolīguma noteikums vai tā daļa tiek atzīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai par nepiemērojamu kompetentai tiesai, pārējie noteikumi vai daļas (ja vien nav noteikts citādi) paliek spēkā pilnībā.

 

Atteikšanās.

 

Jūsu vai GARMTECH neveiksme vai aizkavēšana izmantot jebkādas tiesības vai labot šos noteikumus atbildību neuzņemšana, kā arī neviena vai daļēja tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošana neizslēdz citu tiesību izmantošanu vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa turpmāku izmantošanu. Nekāda nepārprotama atkāpe no piekrišanas vai piekrišanas tam, ka jebkura šī nolīguma puse vai nosacījums nav pārkāpti vai neievērota kādā no pusēm, ir atteikšanās vai piekrišana jebkādam nākamajam pārkāpumam vai saistību nepildīšanas gadījumam tajā pašā vai citā termiņā vai nosacījums par to.

 

Uzdevums; Pēcteči.

 

Jūs nedrīkstat piešķirt vai nodot šo Līgumu vai kādas no savām tiesībām vai pienākumiem, kas minēti šajā līgumā, bez iepriekšējas GARMTECH rakstiskas piekrišanas. Jebkurš mēģinājums nodot, pārkāpjot šo Līgumu, ir spēkā neesošs un tam nav nekāda spēka vai ietekmēšanas. GARMTECH var piešķirt mūsu tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu un var iesaistīt apakšuzņēmējus vai aģentus, pildot savus pienākumus un īstenojot mūsu tiesības saskaņā ar šo Līgumu, bez lietotāja piekrišanas. Šis Līgums ir saistošs un ir spēkā šajā Līgumslēdzēju pušu labā, kā arī to attiecīgajos pēctečos un atļautajās pilnvarās.

 

Nepārvarama vara.

 

Neviena no pusēm nav atbildīga par saistību neizpildi vai aizkavēšanos saskaņā ar šo Līgumu (izņemot maksājumu neveikšanu, ja tas ir paredzēts), ja šādu saistību neizpildi vai kavēšanos tiešā vai netiešā veidā rada spēki, kas pārsniedz šo personu saprātīgu kontroli, tostarp, bez ierobežojumiem, ugunsgrēks, plūdi, Dieva darbi, darba strīdi, nelaimes gadījumi, kara vai terora akti, pārvadāšanas vai komunikācijas pārtraukumi, piegādes trūkums vai neveiksme kādai trešajai personai veikt jebkādas saistības attiecībā uz ražošanu vai piegādi jebkura iekārta vai materiāls, kas nepieciešams šādai pusei izpildīt savas saistības saskaņā ar šo līgumu.

 

Trešo personu beneficiāri.

 

Izņemot gadījumus, kad šajā nolīgumā ir skaidri noteikts citādi, nekas šajā nolīgumā nav paredzēts, kā arī šeit nekas nav jāsaprot kā tāds, kas piešķir tiesības kādai citai personai, kas nav šīs Līguma dalībnieks, un to attiecīgie pēcteči un atļautie tiesību ņēmēji. Neskatoties uz iepriekš minēto, lietotājs apstiprina un piekrīt, ka jebkura trešās puses produkta vai pakalpojuma piegādātājs, kas pakalpojuma aprakstā ir identificējams kā trešās personas saņēmējs, ir paredzētais trešās puses saņēmējs no šajā nolīgumā izklāstītajiem noteikumiem, jo ​​tie attiecas tieši uz saviem produktiem vai pakalpojumiem, un tiem ir tiesības tieši piemērot šī Līguma noteikumus un nosacījumus attiecībā uz tiem produktiem vai pakalpojumiem pret lietotāju, tā, it kā tas būtu šī nolīguma puse.

 

Pirmais pielikums pie universālo pakalpojumu noteikumiem:

 

DISTANCES LĪGUMS

 

Par Interneta Pakalpojumu sniegšanu.

UZMANĪBU!!!

Pasūtot pakalpojumus interneta vietnē GARMTECH LP Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šī Līguma nosacījumiem un pilnībā piekrītat tiem.

 

GARMTECH LP, reģistrēts Skotijā 2015. gada 29. jūnijā ar ierobežotas partnerības reģistrācijas Nr. SL21351, turpmāk tekstā – Provaiders, no vienas puses, un Jūs kā pakalpojuma izmantotājs, turpmāk tekstā – Klients, no otras puses, katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdza šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

 

 1. Līguma priekšmets:

1.1. Provaiders nodrošina Pakalpojuma (mājas lapas uzturēšana) sniegšanu Klientam par atlīdzību, pamatojoties uz Klienta Pakalpojuma pieteikumu, kurš noformēts saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto formu sistēmā un saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.2. Pakalpojumu apjoms un tā cena ir norādīta pakalpojuma pieteikuma brīdī un apstiprinājumā, kuru Klients saņem uz savu elektronisko pasta adresi.

1.3. Līgums stājas spēkā no tā apstiprināšanas brīža – Klientam aizpildot pasūtījuma formu un nosūtot to Provaiderim. Līgums ir noslēgts uz vienu gadu. Ja vienu mēnesi pirms līguma beigu termiņa neviena no pusēm neizsaka vēlēšanos izbeigt līguma attiecības, līgums uzskatāms par automātiski pagarinātu uz vienu gadu, kura beigās darbojas šī punkta noteikumi.

 

 1. Klienta tiesības un pienākumi:

2.1. Klients ir tiesīgs izmantot Provaidera sniegtos Pakalpojumus tikai atbilstoši to vispār pieņemtajai nozīmei un šī Līguma noteikumiem, nepārkāpjot Provaidera un/vai trešo personu tiesības, kā arī nepārkāpjot vispārpieņemtās likumības un morāles normas. Klients nav tiesīgs nodot savus piesleguma datus (lietotāju vārdus, paroles) trešajām personām.

2.2. Klients nav tiesīgs izmantot Pakalpojumus nelegāliem mērķiem, piekļūšanai svešām sistēmām un/vai failiem bez to īpašnieku atļaujas, nepieprasītu vai sistēmu un/vai citu lietotāju iekārtu un/vai programmnodrošinājumus bojājošu sūtījumu izplatīšanai (ķēdes vēstules, reklāmas materiāli, datoru vīrusi un līdzīgi materiāli).

2.3. Klientam ir tiesības mainīt Pakalpojumu apjomu vai pārtraukt līgumu, vismaz vienu mēnesi iepriekš par to brīdinot Provaideru sistēmā.

2.4. Klients apņemas apmaksāt Provaidera sniegtos Pakalpojumus.

2.5. Klients uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras var rasties, veicot izmaiņas konfigurācijas failos.

2.6. Klients ir atbildīgs par viņa rīcības vai nolaidības rezultātā radītiem zaudējumiem, bojājumiem, kļūdām Pakalpojuma sniegšanā vai pieslēgtajā aparatūrā, kas tiek izmantota, lai Klientam tiktu nodrošināts Pakalpojums, Klients apņemas segt zaudējumus, kas saistīti ar aparatūras remontu un Pakalpojuma atjaunošanu.

2.7. Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kuras tas veic Provaidera tehniskajās sistēmās.

Papildus Klients ir atbildīgs par uzstādītiem skriptiem un/vai programmnodrošinājumu, kā arī to, ka piekļuve pie visām direktorijām un datnēm ir iestatītas korektā veidā, atkarībā no instalācijas metodes.

2.8. Klients ir tiesīgs veikt rezerves kopiju tikai izmantojot kontroles paneli.

 

 1. Provaidera tiesības un pienākumi:

3.1. Provaiders apņemas sniegt Pakalpojumus pēc iespējas labākā kvalitātē. Par kvalitātes trūkumiem netiks uzskatīti Pakalpojumu sniegšanas pārtraukumi, kuri ilgst līdz 72 (septiņdesmit divām) stundām, ja pārtraukuma pamatā ir trešo personu rīcība, iekārtu bojājumi, kas nav Provaidera īpašumā, un kuru  tehniskais stāvoklis nav atkarīgs no Provaidera rīcības. Pakalpojuma pārtraukuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad Klients vai tā pilnvarotā persona ir informējis Provaideru par pārtraukumu pa tālruni. Par pārtraukumu Klientam ir iespēja paziņot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

3.2. Provaiders ir tiesīgs grozīt Pakalpojumu maksu, par to vismaz divas nedēļas iepriekš brīdinot Klientu. Provaidera piedāvātie grozījumi uzskatāmi par klusējot pieņemtiem, ja Klients nepaziņo par attiekšanos no Provaidera Pakalpojumiem un turpina izmantot Provaidera Pakalpojumus.

3.3. Provaiders ir tiesīgs, ja Klients laikā neapmaksā saskaņā ar šo līgumu Provaiderim pienākošos summas, izvietot informāciju par Klientu kā par savu parādnieku publiskās parādnieku datu bāzēs, norādot visu un jebkādu informāciju, kuras izvietošana nav noteikti aizliegta ar likumu. Šajā gadījumā Provaiders nav atbildīgs par iespējamajiem Klientam nodarītajiem zaudējumiem, t.sk. par neiegūto peļņu, labas reputācijas zaudēšana un citiem materiāliem zaudējumiem.

3.4. Provaiders neuzņemas garantijas par Pakalpojuma atbilstību kādam mērķim un nav atbildīgs ne par tiešiem, ne netiešiem zaudējumiem, ko var ciest Klients Pakalpojuma izmantošanas rezultātā vai Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma dēļ. Provaiders nav atbildīgs par Klienta datu (informācijas) un datņu zaudējumiem, dzēsumiem vai bojājumiem. Puses apzinās, ka dažādu iemeslu dēļ var notikt Pakalpojuma pārtraukumi.

3.5. Provaiders neatbild par Interneta tīkla darba traucējumiem, kas radušies no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ.

3.6. Provaiders ir tiesīgs bez iepriekšējā brīdinājuma pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

3.6.1. Klients neveic maksājumus par sniegtajiem Pakalpojumiem;

3.6.2. Klients neievēro šī līguma noteikumus;

3.7. Provaiders ir tiesīgs izmantot tehniskās sistēmas, kas uzrauga pārkāpumus, ieskaitot neautorizētas piekļuves, sistēmu pārvaldi, drošības pasākumu plānošanu, operāciju un vispārēju sistēmu darbības drošību. Pārkāpumu uzraudzības laikā informācija var tikt analizēta, rakstīta, kopēta, lietota atļautajām vajadzībām.

3.8. Provaiders ir tiesīgs atslēgt bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurus sistēmu lietotāju kontus, kas tiek izmantoti, lai pieslēgtos pie trešo personu sistēmām bez šo personu piekrišanas. Piekļuve pie tīkliem un sistēmām ārpus Provaidera tiešās kontroles var tikt veikta tikai ar trešās personas rakstisku piekrišanu.

Provaiders pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs pieprasīt no Klienta dokumentu, kas apstiprina piekļuves tiesību pie trešo personu tīkliem vai sistēmām esamību.

3.9. Provaiders patur tiesības atteikt Pakalpojuma sniegšanu, ja jebkādi materiāli, kas pēc Provaidera domām ir aizskaroši, draudoši, nelikumīgi, ir vērsti pret trešo personu interesēm vai kā citādi pārkāpj Pakalpojumu lietošanas noteikumus. Šādi materiāli var tikt izdzēsti (vai citādi ierobežoti) ar/bez brīdinājuma.

3.10. Provaiders patur tiesības daļēji vai pilnībā ierobežot Pakalpojumu sniegšanu, ja Klients ilgāk par 48 stundām nav sniedzis atbildi uz Provaidera sūtītajiem e-pastiem par trešo personu pretenzijām par Klienta izmantojot Provaidera sniegtos pakalpojumus. Visām trešo personu izteiktajām pretenzijām jābūt atrisinātām 48 stundu laikā izmantojot Provaidera atbalsta un/vai e-pastu sistēmas.

3.11. Provaiders nav atbildīgs par trešo personu nodarījumiem, ja šādus nodarījumus trešās personas ir nodarījušas ar Klienta nodotajiem pieslēguma datiem un Provaiders netika par to rakstiski informēts.

3.12. Provaiders patur tiesības piestādīt rēķinu Klientam par resursu iztīrīšanu vai par reģistrācijas izņemšanu no melnā saraksta. Ieņēmumi, kas tiks iegūti šādā veidā, tiek izmantotas pēc Provaidera ieskatiem.

3.13. Provaiders neuzņemas atbildību vai risku par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem. Rezerves kopēšanas rīks tiek piedāvāts kā papildus Pakalpojums un nav obligāti iekļauts standarta Pakalpojumu klāstā. Provaiders neuzņemas atbildību par failu esamību Klienta kontā. Klients uzņemas pilnu atbildību par visiem failiem un datu transakcijām un to attiecīgu rezerves kopēšanu no/uz Provaiders serveriem.

 

 1. Maksājumi, norēķinu veikšanas kārtība:

4.1. Jebkurš maksājums saskaņā ar šo līgumu uzskatāms par veiktu dienā, kad attiecīgā naudas summa ieskaitīta Provaidera bankas kontā vai iemaksāta Provaidera kasē.

4.2. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta vienu reizi mēnesī par nākamo mēnesi, līdz rēķinā

norādītajam datumam. Puses vienojas, ka rēķini tiek sagatavoti elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta. Rēķini tiek nosūtīti uz otras Puses elektroniskā pasta adresi.

4.3. Par maksājumu termiņu nokavēšanu Provaiders ir tiesīgs pieprasīt no Klienta līgumsoda samaksu 0,5% (pus procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

4.4. Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas.

4.5. Klients pats norēķinās ar telekomunikāciju Pakalpojumu sniedzēju (telefona kompāniju), kas

nodrošina Klienta savienojumu ar Pakalpojuma sniedzēja serveri (komunikācijas mezglu).

4.6. Klients piekrīt, ka līdz nav iesniegts pieteikums sistēmā par Pakalpojuma nodrošināšanas

pārtraukšanu, rēķini tiek piestādīti Klientam uz rēķinu bāzes, ja vien nav panākta cita vienošanās ar Provaideru.

 

 1. Drošība:

5.1. Vienlaicīgi ar šī līguma apstiprināšanu Klientam piešķirto pieejas datus (lietotājvārdu un paroli), kuru Klients apņemas turēt slepenībā, kā arī nodrošināt paroles slepenības ievērošanu no citu personu puses.

Ar šo Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas tiek veiktas izmantojot paroli, t.sk., bez Klienta atļaujas. Klientam nekavējoties jāpaziņo Provaiderim par jebkurām neatļautām darbībām ar Klienta lietotājvārdu un pieejas paroli.

5.2. Provaidera sistēmas(/-u) lietošana automātiski ir pakļauta uzraudzībai.

5.3. Klientam ir pienākums izmantot drošas paroļu kombinācijas. Ja tiek lietota viegla paroles

kombinācija, Provaiders patur tiesības ierobežot Klienta piekļuvi Pakalpojumam līdz brīdim, kamēr netiek uzstādīta droša piekļuves paroles kombinācija. Ja pārbaudes laikā tiek atklātas nedrošas (viegli uzminamas) paroļu kombinācijas, Provaiders informē par to Klientu. Klientam tiek dota iespēja nomainīt/uzlabot paroles kombināciju.

5.4. Piemēri nevēlamam un aizliegtajam saturam, kura dēļ tiks pārtraukta Pakalpojuma sniegšana:

5.4.1. Galotnes lapas (topsites), IRC skripti/boti (automātiskās sistēmas), Proksēšanas (Proxy)

skripti/anonimizācijas rīki, Nelikumīgu loteriju vai azartspēļu lapas, MUD/RPG/PBBG spēļu serveru izvietošana, IP adrešu skenēšanas programmnodrošinājums, E-pastu mēslošanas (spamošanas) programmnodrošinājums, Bilžu izvietošanas sistēmas (līdzīgi kā Photobucket vai TinyPic), Automātiskās lapu apskates (Autosurf)/PTC/PTS/PPC lapas, Komerc Banneru apmaiņas sistēmas, Failu izvietošanas/rezervēšanas sistēmas (līdzīgi kā Rapidshare), Pirātiskais programmnodrošinājums, Komerciālo audio resursu tālāk izplatīšanas sistēmas (vairāk par vienu vai divām datnēm), Augsta riska fondu investīciju programmu sistēmas (HYIP) vai līdzīgas vietnes, Investīciju vietnes (Forex, E-Gold,Second Life, Linden Exchange, Ponzi shēmas, MLM, dažāda cita veida piramīdas), Nelikumīgi sporta izložu lapas (totalizatori), Nelikumīgiem mērķiem paredzētā programmnodrošinājuma lapas, Jebkādu aizliegtu vai licenzējamo preču tālākpārdošanas vietnes, Forumi un/vai vietnes, kas izplata nelikumīgu programmnodrošinājumu vai atsauces uz to;

5.4.2. Vietnes, kas atbalsta nelikumīgas aktivitātes;

5.4.3. Cits nelegāls un pretlikumīgs saturs.

5.5. Klients, kas izsūta SPAM vēstules no sava lietotāja konta tiks atslēgts no Pakalpojumu sniegšanas ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Vietnes, kas tiek reklamētas izmantojot SPAM tipa vēstules nevar tikt izvietotas uz GARMTECH tehniskajiem resursiem. Šādiem ierobežojumiem var tikt (bet ne obligāti) pakļautas vietnes, kas tiek reklamētas pa faksu, telefonu, e-pastu, tiešo saziņu (instant messaging).

Jebkurš resursa pārvaldei izmantots lietotājs, kas tiek iekļauts kādā no ierobežojumu sarakstiem, tiks bloķēts un/vai dzēsts ar vai bez iepriekšējā brīdinājuma.

5.6. Provaiders ir tiesīgs informēt kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes par visiem likumpārkāpumu gadījumiem, kā arī izsniegt tām visu Provaidera rīcībā esošo informāciju par Klientu.

5.7. Klientam nav atļauts:

5.7.1. Lietot 25% vai vairāk resursus ilgāk par 90 sekundēm. Tam var būt vairāki iemesli, kas var radīt šādu problēmu, ieskaitot: CGI skriptus, FTP, PHP, HTTP un citi.

5.7.2. Palaist izdalītos (stand-alone), nevēlamus fona servera procesus jebkurā servera darbības laikā. Pie tādiem ir pieskaitāmi jebkuri fonā strādājoši programmnodrošinājuma fragmenti, piemēram, IRCD.

5.7.3. Palaist Spider tipa lapu indeksēšanai paredzētos programmnodrošinājuma rīkus (ieskaitot Google Cash/AdSpy) uz kopīgās lietošanas serveriem.

5.7.4. Palaist jebkurus programmnodrošinājuma rīkus, kas komunicē ar IRC tīkliem.

5.7.5. Palaist jebkurus programmnodrošinājuma rīkus, kas komunicē ar Bittorent tīkliem (tādi, ka

aplikācijas, trekeri, klienti). Klientam ir atļauts izvietot atsauces uz oficiāliem un legāliem bittorent risinājumiem, bet nav atļauts izvietot tos uz Provaidera kopīgās lietošanas serveriem.

5.7.6. Piedalīties jebkurās datu apmaiņas (file-sharing) vai peer-to-peer tipa aktivitātēs.

5.7.7. Palaist jebkādus spēļu serveru rīkus (tādus, kā counter-strike, half-life, battlefield1942 un citi).

5.7.8. Palaist vairākus fona (cron) servisus ar intervālu mazāku par 15 minūtēm starp tiem.

5.7.9. Palaist jebkādus MySQL pieprasījumus ilgākus par 15 sekundēm. MySQL tabulām jābūt

indeksētam atbilstoši visām pieņemtām prasībām.

5.7.10. Palaist pārlases uzbrukumu programmas, skriptus, aplikācijas.

5.7.11. Palaist uzticējum glabāšanas vai bankas aizņemtajās kapitālus.

5.8. Ja notiek vairāk nekā 250 000 inodes lietošana uz jebkura kopīga lietošanas servera, tad Klients saņem sākuma brīdinājumu, un gadījumā, ja šāda situācija netiek atrisināta, Klients tiek bloķēts. Klienta konti, kas izmanto vairāk par 100 000 inodes jebkurā laikā automātiski tiek atslēgti no rezerves kopiju veidojošās sistēmas kā limitu izlietojušas. Jebkurš fails – web vietne, zīmējums, epasts un tam līdzīgi izmanto vienu inode. Vietnes, kas bieži pārsniedz standarta inodes ierobežojumus, visticamāk tiks bloķētas bez brīdinājuma; kaut arī vietnes kas bieži veic liela failu daudzuma operācijas (dzēšana, izveide, kopēšana) tiek automātiski atzīmētas pārbaudei un/vai bloķēšanai vēlākā laika posmā.

5.9. Jebkurš dalītās lietošanas Klienta konts, kas lieto vairāk par 20Gb cietā diska vietas var tikt dzēsts no rezerves kopiju servera. Visi dati šādā gadījumā tiks kopēti uz otrā cietā diska fiziskajā serverī, kas palīdz saglabāt datus tehnisku problēmu gadījumā. Dalītās lietošanas serveru Klientiem nav tiesības tālāk pārdot lietojamos Pakalpojumus trešajām personām.

 

 1. Citi noteikumi:

6.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas starp pusēm līguma izpildes gaitā, tās risina savstarpēju sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata LR tiesā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Lietas izskatīšanas vieta – Rīga, lietas izskatīšanas valoda – latviešu.

6.2. Līgums sastādīts saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. Puses piekrīt pakļauties Latvijas tiesu jurisdikcijai, ja rodas jebkura veida strīds tiešā vai netiešā sakarā ar Līgumu.

6.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei.

6.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam.

6.5. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās vienošanās, kas bijušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līgumu.

6.6. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti.

 

 1. Nepārvarama vara:

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puse nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puse nav vainojama. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padeve, valdības lēmumi un tamlīdzīgi ārpus Puses kontroles esoši apstākļi.

7.2. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Pusēm nekavējoties jāinformē par to otru Pusi.

 

 1. Atteikuma tiesības:

8.1. Tā kā Pakalpojums tiek sniegts par digitāla satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu, Klients nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības 14 dienu laikā.

8.2. Tā kā Pakalpojums tiek sniegts pēc patērētāja norādījumiem vai pakalpojums ir nepārprotami personalizēts, Klients nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības 14 dienu laikā.

 

 1. Citi noteikumi:

9.1. Šis līgums ir sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

9.2. Provaideram ir tiesības cedēt savas prasījuma tiesības pret Klientu trešajām personām, informējot Klientu par pieprasījuma tiesību cesiju.

9.3. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Otrais pielikums pie universālo pakalpojumu noteikumiem.

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR).

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) ir regula ES tiesību aktos par datu aizsardzību un privātumu visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

 

GARMTECH 100% atbilst GDPR prasībām:

 

 1. Kad jūs izmantojat garmtech.com, Jūs uzticat mums glābat savu informāciju. Izmantojamā konfidencialitātes politika ir paredzēta, lai palīdzētu Jums saprast, kādus datus mēs apkopojam, kāpēc mēs tos apkopojam un, ko mēs ar tiem darām. Mēs ievācam informāciju, ko klienti mums nodrošina: Reģistrācijas laikā (e-pasts, lietotājvārds, parole); Pieteikuma forma (uzņēmuma vai privātpersonas dati). Lietotāja darbības, izvēles un personiskā informācija tiek savākti šādiem mērķiem: vienkāršot vietnes navigāciju, apkopot statistikas datus un nodrošināt mārketinga risinājumus. Garmtech.com rūpējas par neatļautu vai nelikumīgu personas datu apstrādi un personas datu nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumiem. Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei mārketinga nolūkos tiek sniegta, aizpildot reģistrācijas veidlapu;

 

 1. GARMTECH nepublicēs nekādu klienta personisko informāciju trešajām personām, kas nav saistītas ar GARMTECH. Daži no klienta datiem var tikt pārsūtīti šādiem izņēmumiem:

2.1. GARMTECH atbildēs uz tiesas rīkojumiem vai citiem tiesiskajiem procesiem un var iesniegt attiecīgu informāciju attiecīgajām pusēm par klientu tikai esoša tiesvedības gadījumā, bet informēs klientu par šādu procesu un gaidīs derīgu atbildi no klienta pirms informācijas nosūtīšanas tiesvedībā attiecīgajai pusei. Ja klients, kuram pieder saistītais konts, 15 dienu laikā neatsaucas, mēs nosūtīsim informāciju tiesvedībā saistošai pusei bez klienta apstiprinājuma.

2.2. Trešo personu pakalpojumu sniedzēji – daļa informācijas tiks nosūtīta trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, maksājumu karšu operatoriem. GARMTECH atbildīgi izvēlēsies trešās puses pakalpojumu sniedzējus, kam var nosūtīt klienta informāciju. Tas ir atkarīgs no pakalpojumiem, ko trešā puse piedāvās GARMTECH klientiem, tomēr klienta informācija netiks nosūtīta trešajām personām, kas nav saistītas ar GARMTECH pakalpojumiem.

 

 1. GARMTECH nav atbildīgs par jebkādām izmaiņām pakalpojumu sniegšanā, ko sniedz trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kā arī netiks saukta pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties no pakalpojuma traucējumiem, ko sniedz trešās puses pakalpojumu sniedzējs. GARMTECH pievērš lielu uzmanību, lai pārliecinātos, ka trešās puses sniegtie pakalpojumi darbojas vienmērīgi un pareizi. GARMTECH sazināsies ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju, ja būs nepieciešamas izmaiņas vai labojumi; tomēr par laiku, kas nepieciešams jebkura veida labošanai vai grozīšanai, GARMTECH nepieņem lēmumum un GARMTECH netiks saukts pie atbildības par jebkādiem labojumiem vai izmaiņām, kas jāveic attiecībā uz produktu, ko trešā persona sniedz noteiktā laika posmā;

 

 1. GARMTECH drošības speciālisti nodrošina mūsu klientu drošību;

 

 1. GARMTECH reģistrēšanās un pieteikšanās veidlapas tiek aizpildītas, izmantojot drošu serveri (HTTPS / SSL);

5.1. GARMTECH izmanto kriptogrāfijas hash funkcijas, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju. Klienta parole tiek glabāta kā hash, drošības pārkapuma gadījumā, sākotnējo paroli nevar atgūt;

5.2. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti, izmantojot organizētos un tehniskos līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi un atbilstību GDPR prasībām;

5.3. GARMTECH izmanto divu veidu sīkfailus: Sesijas sīkfailus (dzēšās pārlūka sesijas beigās) un Pastāvīgus sīkfailus (paliek, kamēr Jūs tos izdzēšat no savas interneta pārlūkprogrammas). Daži sīkfaili tiek izveidoti, izmantojot citus tīmekļa analīzes pakalpojumu sniedzējus. Pārlūkprogrammas iestatījumos varat atlasīt / pārvaldīt sīkfailu iestatījumus;

5.4. Lietotājam ir tiesības zināt, kā tiek apstrādāti viņu personas dati, pieprasīt labot nepareizo lietotāja informāciju un neprecīzus personas datus un uzstāt, lai šie dati tiktu izdzēsti, izdsēšot lietotāja kontu. Ja Jums ir kādi jautājumi par GDPR, lūdzu, sazinieties ar mums caur info@garmtech.com